• ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ/ Χαμηλό NOx: συμμορφώνεται με το ErP 26/09/2018/ Ηλεκτρονική ανίχνευση παρουσίας φλόγας/ Διαρκής διαμόρφωση της φλόγας χάρη στον αισθητήρα NTC που είναι   τοποθετημένος στην έξοδο του εναλλάκτη/ Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 0,1 bar/ Λειτουργία ακόμα και με ελάχιστες παροχές νερού μέχρι και 2 l/min/ Παρουσία διακόπτη...

    345,00 €
  • ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ/ Χαμηλό NOx: συμμορφώνεται με το ErP 26/09/2018/ Ηλεκτρονική ανίχνευση παρουσίας φλόγας/ Διαρκής διαμόρφωση της φλόγας χάρη στον αισθητήρα NTC που είναι   τοποθετημένος στην έξοδο του εναλλάκτη/ Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 0,1 bar/ Λειτουργία ακόμα και με ελάχιστες παροχές νερού μέχρι και 2 l/min/ Παρουσία διακόπτη...

    360,00 €