• Η αντλία θερμότητας μπορεί να συνδυαστεί με κάθε σύστημα για την θέρμανση , την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης .Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο υδροστάσιο για ευελιξία στην εγκατάσταση και  Wi-Fi για έλεγχο απο οπουδήποτε .Κατάλληλη για εφαρμογές με θερμοκρασία νερού έως 60 0 C.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΤΗΛ 2105320702

  3 000,00 €
 • Η αντλία θερμότητας μπορεί να συνδυαστεί με κάθε σύστημα για την θέρμανση , την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης .Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο υδροστάσιο για ευελιξία στην εγκατάσταση και  Wi-Fi για έλεγχο απο οπουδήποτε .Κατάλληλη για εφαρμογές με θερμοκρασία νερού έως 60 0 C.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΤΗΛ 2105320702

  4 125,00 €
 • Η αντλία θερμότητας μπορεί να συνδυαστεί με κάθε σύστημα για την θέρμανση , την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης .Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο υδροστάσιο για ευελιξία στην εγκατάσταση και  Wi-Fi για έλεγχο απο οπουδήποτε .Κατάλληλη για εφαρμογές με θερμοκρασία νερού έως 60 0 C.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΤΗΛ 2105320702

  4 500,00 €
 • Η αντλία θερμότητας μπορεί να συνδυαστεί με κάθε σύστημα για την θέρμανση , την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης .Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο υδροστάσιο για ευελιξία στην εγκατάσταση και  Wi-Fi για έλεγχο απο οπουδήποτε .Κατάλληλη για εφαρμογές με θερμοκρασία νερού έως 60 0 C.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΤΗΛ 2105320702

  4 600,00 €